E-kirja
Jani Erola (toim.) ja Pekka Räsänen (toim.)

Johdatus sosiologian perusteisiin

0
 
 

Miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja millä perusteella? Mitä siitä seuraa?

Kysymykset ovat keskeisiä sosiologiassa, yleisessä yhteiskuntatieteessä. Se tutkii sosiaalista maailmaa, ja vain tutkijan mielikuvitus rajaa kohteita. Johdatus sosiologian perusteisiin esittelee lukijalleen nykysosiologian olennaisia teemoja. Teoksessa käsitellään työelämän, poliittisen päätöksenteon, talouden ja eriarvoisuuden kysymysten lisäksi kulutusta, terveyttä, perhettä, etnisyyttä, rikollisuutta, hyvinvointivaltiota ja globalisaatiota.

Sosiaalisen ympäristön tutkimuksessa tutkija ei ole niinkään kiinnostunut yksilön biologiasta tai psykologiasta, pääpaino on toisaalla. Sosiologialle tärkeitä tunnuspiirteitä ovat sosiaaliset rakenteet. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset valta-asemat, sukulaisuus sekä samankaltaisuudesta ja erilaisuudesta syntyvät tekijät.

Tiedostomuoto: E-kirja (EPUB, vesileimattu)
Kategoriat: Oppikirjat / Yliopistot, korkeakoulut, Oppikirjat / Pääsykoekirjat, Tietokirjat / Yhteiskunta ja politiikka
Kirjailijat: Jani Erola (toim.) ja Pekka Räsänen (toim.)
Kustantaja: Gaudeamus
E-kirjan julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 217
ISBN: 9789524958240