E-kirja
Liisa Keltikangas-Järvinen

Temperamentti ja koulumenestys

0
 
 

Kodin jälkeen koulu on lapsen tärkein kasvuympäristö. Oppimisen lisäksi koulu vaikuttaa lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen, minäkuvaan ja itsetuntoon.

Oppilaan temperamentti puolestaan vaikuttaa siihen, miten opettaja häntä arvioi, miten paljon oppilaasta pitää ja miten häntä opettaa. Tietynlainen temperamentti tukee koulunkäyntiä, jopa nostaa arvosanoja katteettomasti. Toisaalta temperamentti voi myös vaikeuttaa koulumenestystä ja tehdä joistakin lapsista omiin kykyihinsä ja oikeaan osaamiseensa verrattuina alisuoriutujia.

Temperamentin huomioon ottaminen ajoissa vähentää syrjäytymistä ja erityisopetuksen tarvetta, mutta ennen kaikkea auttaa lasta kasvamaan tasapainoiseksi, stressiä sietäväksi ja itsensä hyväksyväksi aikuiseksi.

Temperamentti ja koulumenestys auttaa opettajia ja vanhempia ymmärtämään lasten yksilöllisyyttä ja antaa välineitä sen käsittelemiseen.

Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja ja arvostettu tietokirjailija. Hän on julkaissut tietokirjoja vuodesta 1979 lähtien ja käsitellyt teoksissaan itsetuntoa, lasten aggressiivisuutta ja temperamentin vaikutuksia mm. ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja elämänhallintaan. Keltikangas-Järvinen on Helsingin yliopiston psykologian professori. Hänet valittiin Vuoden professoriksi 2008.

Tiedostomuoto: E-kirja (EPUB, vesileimattu)
Kategoria: Tietokirjat / Perhe ja kasvatus
Kirjailija: Liisa Keltikangas-Järvinen
Kustantaja: WSOY
E-kirjan julkaisuvuosi: 2011
Sivumäärä: 276
ISBN: 9789510384008