E-kirja
Ora Meres-Wuori

Valta ja valtiosääntö, Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valtajärjestelmä

0
 
 

Kirja on ainoa juridinen kokonaisesitys Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta valtajärjestelmästä. Siinä on otettu huomioon perustuslakiin vuonna 2012 tehdyt muutokset. Kirja sisältää myös historiallisen taustan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevien säännösten syntymiseen ja kuvauksen niiden mukaiseen käytäntöön valtiosäännön osittaisuudistusten alkamiseen saakka 1980-luvulla. Tämän jälkeen merkittäviä kehityskulkuja oli toisaalta presidentin vaalin muuttaminen suoraksi kansanvaaliksi ja toisaalta presidentin vallan vähentäminen ja parlamentarisoiminen. Suomen integraatioratkaisujen myötä presidentin ulkopoliittisen vallan laajeneminen pysähtyi ja EU:hun liityttäessä ulkopoliittista valtaa siirtyi valtioneuvostolle. Vallan jakaminen aiheutti kitkaa ylimpien valtioelinten välille. Perustuslain muutos sisältää välineet kitkan poistamiseen, ja lisää EU:n näkyvyyttä.

Tutkimuksessa ei vain kuvata perustuslain mukaisia toimivaltasuhteita ja menettelyitä, vaan pyritään tarkastelemaan myös tosiasiallisia valtasuhteita yhteiskunnassa sekä valtioelinten ja muiden yhteiskuntamahtien suhteita. Ulkopoliittisen vallan asema on vaihdellut eri aikoina, ja sitä on hoidettu monella tavoin samojen säännöstenkin puitteissa. Kirjassa on tuotu esille ulko- ja turvallisuuspoliittisen valtajärjestelmän yleisiä muutostarpeita sekä liitteessä tehty ehdotuksia ja hahmotelmia perustuslain selventämiseksi ja tarkistamiseksi.

Kirjoittaja, valtiosääntöoikeuden dosentti Ora Meres-Wuori on palvellut 40 vuotta ulkoasiain-hallinnossa toimien ministeriön ohella Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Afrikassa. Suurlähettiläänä hän toimi Caracasissa, josta käsin hän hoiti suhteita kuuteen muuhun maahan. Lisäksi hän toimi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan sihteerinä vuosina 1987 – 1991, jolloin kylmä sota loppui ja Suomen tie kohti integraatiota alkoi. Meres-Wuori on osallistunut integraatiosta johtuvien valtiosäännön tarkistusten, uuden perustuslain ja tämän muutosten valmisteluun. Omat kokemukset antavat väriä tapahtumille ja tutkimuksen näkökulmalle. Latinalainen Amerikka saa huomiota osakseen.

Tiedostomuoto: E-kirja (EPUB, vesileimattu)
Kategoria: Itsejulkaisut / Tietokirjallisuus
Kirjailija: Ora Meres-Wuori
Kustantaja: Ora Meres-Wuori
E-kirjan julkaisuvuosi: 2014
Sivumäärä: 421
ISBN: 9789522827203