E-kirja
Ari Hyytinen ja Mika Maliranta

Yritysjohdon taloustiede - Yritykset taloudessa ja taloustieteessä

5
Keskiarvo: 5 (1 ääni)
 
 

Yritysjohdon taloustiede on taloustieteen johdantotason oppikirja, joka on suunnattu erityisesti yritysten ja organisaatioiden toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Kirjassa esitellään taloustieteen perusasiat yritystoiminnan ja yritysjohdon näkökulmasta.

Yritysjohdon taloustiede on nykyaikainen ja ajanmukainen johdatus taloustieteeseen. Siinä esitellään esimerkiksi peliteoriaan perustuvaa strategisen vuorovaikutuksen taloustiedettä sekä keskeisiä tiedon taloustieteen ja organisaatioiden taloustieteen näkökulmia. Kirjassa pyritään kuvaamaan myös uusia näkökulmia, joita psykologian ja taloustieteen rajapintaan syntynyt ns. käyttäytymistieteellinen taloustiede on tuottanut.

Kirjassa esitellyt sovellukset ja esimerkit ovat poimintoja erilaisista taloudellisista kysymyksistä, ilmiöistä ja mekanismeista, joita nykyaikaisessa taloustieteessä tarkastellaan. Kirja ei käsittele tyhjentävästi tai kattavasti mitään yhtä tiettyä osa-aluetta, vaan sen tavoitteena on antaa lukijalle tuntuma, mitä nykyaikainen taloustiede on.

Kirja on suunnattu nykyaikaisesta taloustieteestä kiinnostuneille. Se sopii sekä kauppa- ja taloustieteellisen alan pääsykoekirjaksi kauppakorkeakouluihin että oppikirjaksi johdantotason taloustieteen kursseille yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa. Kirja soveltuu hyvin myös täydennyskoulutukseen.

"Tällaista kirjaa on kaivattu: laaja-alainen ja havainnollinen johdatus taloustieteen peruskäsitteisiin painottaen liikkeenjohdon kannalta tärkeimpiä asioita. Kirja osoittaa nykyaikaisen taloustieteen näkökulmien rikkauden ja myös käytännön merkityksen. Sitä voi suositella lämpimästi sekä opiskelijoille, yritysmaailmassa toimiville että myös talousmedialle." – Erkki Liikanen, pääjohtaja, Suomen Pankki

"Taloustiede ei analysoi vain suhdanteita ja budjettialijäämiä vaan myös yritysten toimintaa jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Nyt käsillä on ensimmäinen suomenkielinen taloustieteen oppikirja, jossa tarkastellaan markkinoiden toimintaa ja kilpailua modernin taloustieteen keinoin. Lisäksi tämä onnistutaan tekemään
ymmärrettävällä tavalla."
– Jaakko Kiander, johtaja, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

"Taloustieteen kehityksen tulee heijastua oppimateriaaliin kaikilla tasoilla. Esimerkiksi moderni toimialan taloustieteen tutkimus tarjoaa hyödyllisiä näkökulmia myös käytännön toimijoiden kannalta. Hyytisen ja Malirannan johdantotason teos esittelee niitä erinomaisesti. Se on tervetullut lisä oppikirjavalikoimaan." – Hannu Vartiainen, mikrotalousteorian professori, Helsingin yliopisto

"Miellyttävä ja ajatuksia herättävä lukukokemus vaativasta aiheesta. Taloustieteeseen vähemmän perehtyneelle kirjan selkeät ja havainnolliset esimerkit ovat avuksi taloudellisen ajattelun ja käsitteiden sisäistämisessä." – Jussi Vänttinen, toimitusjohtaja, Orange Advertising Oy

"Taloustieteeseen perehtyminen selkiyttää ja kirkastaa ajattelua. Tämä kirja näyttää, että perehtymisen ei tarvitse välttämättä olla edes vaikeata eikä varsinkaan elämälle vierasta." – Suvi-Anne Siimes, toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry

"Hyytisen ja Malirannan kirja on erinomainen taloustieteen käyttöopas. Kirjassa käydään ymmärrettävästi ja selkokielisesti läpi erityisesti taloustieteen osa-alueita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseen." – Otto Toivanen, professori, Leuvenin yliopisto, Belgia

Kirjan kotisivut: www.taloustiede.fi
Tiedostomuoto: E-kirja (EPUB, vesileimattu)
Kategoriat: Oppikirjat / Aikuisopiskelu, Oppikirjat / Ammattikorkeakoulut, Oppikirjat / Yliopistot, korkeakoulut, Tietokirjat / Yritykset ja talous
Kirjailijat: Ari Hyytinen ja Mika Maliranta
Kustantaja: Spillover Economics Oy
E-kirjan julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 221
ISBN: 9789529360512