Ari Pitkäranta

Ari Pitkäranta

Tohtori Ari Pitkäranta on tehnyt oppimisen ja johtamisen kehitystutkimusta yli 20 vuoden ajan yliopistoilla, yrityksissä ja ammattikorkeakouluissa Hän on luonut epälineaarisen oppimisen ja johtamisen mallin, ”taloudellinen oppiminen”. Sen perustana on mielekkään oppimisen teoria. Hänellä on vuosien elinkeinoelämän kokemus myös asiantuntijayrittäjänä. Pitkäranta on toiminut sekä yliopiston suunnittelijana että ammattikorkeakoulun yliopettajana. Tohtori Pitkäranta on väitellyt Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa teemasta ”ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnan organisointi osaksi epälineaarista arvoketjua”. Hänen lisensiaatintutkimuksensa käsittelee ”luovaa yrittäjyyttä”. Lisäksi hänellä on lisäksi maisterin tutkinto taloustieteessä sekä korkeakouluopettajan pätevyys.