Elina Hiltunen

Elina Hiltunen

Elina Hiltunen (KTT, DI) on futuristi ja tietokirjailija. Hän on erikoistunut tulevaisuuden ennakointiin ja heikkoihin signaaleihin, joiden parissa on tehnyt työtä vuodesta 1998 alkaen.

Hiltunen väitteli vuonna 2010 Aalto yliopiston kauppakorkeakoululle aiheesta ”Heikot signaalit organisaation tulevaisuusoppimisessa”. Kokemusta ennakoinnin parista Hiltunen on myös hankkinut Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, Finprosta sekä Nokiasta strategiaosaston ennakointitiimistä.

Hiltunen on aktiivinen luennoija sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän on kirjoittanut myös useita tulevaisuuden ennakointia käsitteleviä tietoteoksia, mm. Matkaopas tulevaisuuteen (2012), Teknoelämää 2035 - Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme? (2014) sekä keväällä 2017 ilmestyneen Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa - Trendit ja ilmiöt.