Elisa Juholin

Elisa Juholin

Valtiotieteiden tohtori Elisa Juholin on Helsingin yliopiston viestinnän dosentti ja Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän dosentti. Hänen erikoisalueitaan ovat työyhteisöviestintä ja johtamisviestintä, organisaatioiden ja median väliset suhteet, vastuullinen viestintä sekä viestinnän arviointi. Hänellä on pitkä käytännön kokemus erilaisten organisaatioiden kouluttajana ja konsulttina. Hän on myös julkaissut runsaasti yhteisöviestintään liittyvää ammattikirjallisuutta sekä luennoinut aiheistaan erilaisille yleisöille.