Jókai Mór

Jókai Mór

Jókai Mór (18.2.1825 - 5.5.1904) oli unkarilainen kirjailija, joka Unkarin ulkopuolella tunnettiin myös nimellä Maurus Jokai. Lakimieheksi nuorena opiskellut Jókai tunsi vetoa kirjallisuuteen ja runouteen, ja hän oli myös aktiivinen poliittisen ja kansallisromanttisen nationalismin kannattaja.

Kirjallisessa tuotannossaan Jókai käsitteli kansallistunteisiin liittyviä aiheita romantiikan tyylisuunnan keinoin, ja hän halusi nostaa paremmin esiin myös omana elinaikanaan väheksyttyä unkarin kieltä. Eräässä Jókain teoksista esiintyy myös hyvin varhaiseen tieteiskirjallisuuteen myöhemmin liitettyjä teemoja.