Markku Kuisma

Markku Kuisma

FT Markku Kuisma (s. 1952) on Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori ja tunnustettu talous- ja yrityshistorian tutkija. Hän on julkaissut lukuisia Suomen taloushistoriaan liittyviä teoksia, kuten Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000 (2009).