Olga Kajalina

KTM Olga Kajalina on Helsingissä asuva tilitoimistoyrittäjä ja virallinen kääntäjä. Hän on muuttanut Suomeen yli 20 vuotta sitten Virosta. Olga on venäjäntänyt Turun Yliopiston professori Erkki Aspin teokset Työelämän sosiologia ja Metodologia, Verohallinnon yleisesitteen, tieteellisiä artikkeleita sekä lukuisia pienempiä teoksia ja asiakirjoja. Yrittäjän ura on alkanut vuonna 2003 tilitoimisto Prokasta Oy:n vetäjänä. Yhtiö erikoistuu palvelemaan ulkomaalaisia ja ulkomaalaistaustaisia Suomessa toimivia yrityksiä suomen kielen lisäksi muun muassa venäjäksi ja viroksi. Työn puolesta Olga neuvoo ja opastaa asiakkaita niin talous- kuin liiketoiminnan muissa asioissa ja pitää ammattiblogia venäjän kielellä. Kirjallinen ilmaisu on ollut luonnollinen osa toimenkuvaa läpi työhistorian, tämä opaskirja on kuitenkin ensimmäinen varsinaiseksi kirjaksi koottu teos.

Каялина Ольга- проживающий в Хельсинки экономист и официальный переводчик. Она переехала в Финляндию более 20 лет назад из Эстонии. Ольга перевела на русский язык научные труды профессора Туркуского Университета Эркки Аспа «Социология трудовой жизни» и «Методология», рекламный буклет Налогового Департамента Финляндии, множество контрактов и прочих деловых документов. Предпринимательская карьера началась в 2003 году с создания фирмы Prokasta Oy, которая специализируется на предоставлении бухгалтерских и консалтинговых услуг прежде всего для предпринимателей-эмигрантов и иностранцев, и обслуживает своих клиентов в том числе на русском и эстонском языках. По работе Ольга консультирует клиентов, как по экономическим, так и другим связанных с бизнесом вопросам, ежедневно. Ольга также ведет профессиональный блог на русском языке. Письменное изложение своих мыслей является неотьемлемой частью ее трудовой жизни, но данное издание является первой ее публикуемой книгой.