Teuvo Pakkala

Teuvo Pakkala

Oululaissyntyinen Teuvo Pakkala (1862-1925) oli – Minna Canthin ohella – suomalaisen kirjallisuuden ensimmäinen merkittävä kaupunkilaisrealisti. Lehtimiehenä ja kirjailijana hän seurasi läheltä teollistumisen ja nykyaikaistumisen murrosta Oulussa, joka nousi 1870-1880 -luvulla erääksi suomalaisen kulttuurin keskukseksi. Dynaaminen talousalue veti puoleensa pääomia, liiketoimintaa sekä suuret joukot työvoimaa. Maaseudulta virtaavasta irtaimesta väestöstä tuli nopeasti laitakaupungin Kakaravaaran lapsirikasta, vielä puolimaalaisessa tilassa elävää köyhälistöä, jota Pakkala oivaltavasti ja myötäeläen kuvaa.