Tämä kirja on omistettu
tyttärelleni Henrikalle.

Siivittäkööt nämä opit sinua
matkallasi menestykseen.

Lämpimät kiitokset
miehelleni Pasille
kärsivällisyydestä
ja tuesta
tämänkin projektin
aikana.

Rita Fagerström

Menestyjän käsikirja

Six Dots
Ylöjärvi 2011

Sisällys

OSA 1 – ALOITA MATKASI KOHTI MENESTYSTÄ

OSA 2 – PÄÄTÄ, MITÄ HALUAT SAAVUTTAA

1            TUNNISTA VAHVUUTESI

2            MÄÄRITTELE TAVOITTEESI

Millainen on hyvä tavoite?

Aseta tavoitteesi

Tee toimintasuunnitelma

OSA 3 – MONINKERTAISTA TEHOKKUUTESI

1             HALLITSE AJANKÄYTTÖÄSI

Kuinka tehokas olet tällä hetkellä?

Suunnittele ajankäyttösi

Keskity tärkeimpiin tehtäviin

Karsi turhat työt

Sano ”Ei”

Delegoi

Hoida tehtävät loppuun keskeyttämättä

Niputa rutiinityöt

Aloita heti!

Toimi kurinalaisesti

Eliminoi aikavarkaat

Hallitse ajankäyttöäsi myös vapaa-aikana

2             HUOLEHDI JAKSAMISESTA

Kohota kuntoasi

Huolehdi palautumisesta

Syö terveellisesti

Käytä nautintoaineita kohtuudella

Palkitse itsesi

OSA 4 – KEHITÄ MENESTYJÄN ASENNE

1             OMAKSU OIKEA SUHTAUTUMISTAPA

Ole päämäärätietoinen

Toimi proaktiivisesti

Pyri vaikuttamaan

Toimi vastuullisesti

Työskentele tinkimättömästi

Älä anna periksi

Luota itseesi

Uskalla rikkoa rajoja

Älä ota turhia riskejä

Ajattele optimistisesti

Innostu

2             NÄE MUUTOS MAHDOLLISUUTENA

Ennakoi muutos

Edesauta muutoksen läpiviemistä

Hyödynnä uudet mahdollisuudet

Vaikuta muutosprosessiin

3             YMMÄRRÄ YRITYKSEN NÄKÖKULMA

4            TOIMI SUUNNITELMALLISESTI

Hanki osaamista

Hanki kokemusta

Kerää meriittejä

Hyödynnä suhteita

OSA 5 – KEHITÄ MENESTYJÄN TAIDOT

1             HALLITSE OIKEA ONGELMANRATKAISUTEKNIIKKA

Selvitä todellinen ongelma

Määrittele ratkaisun tavoitteet ja reunaehdot

Pilko ongelma osiin

Etsi ongelman ratkaisu

Laadi toimintasuunnitelma

2             ORGANISOI TEHOKKAASTI

Täsmennä tavoitteet

Pilko toimeksianto

Suunnittele aikataulu

Käytä rinnakkaisia työjonoja

Resursoi huolellisesti

Valvo etenemistä

Ennaltaehkäise riskit

3             TEE HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ

Miksi päätöksenteko on vaikeaa?

Kuinka teet hyviä päätöksiä?

Intuitiivinen päätöksenteko

Mitä, jos tehty päätös on huono?

4             VAPAUDU STRESSISTÄ

Mistä paine aiheutuu?

Miten paine vaikuttaa?

Eliminoi paineen aiheuttajat

Paranna paineensietokykyäsi

5             VERKOSTOIDU

Aktiivinen verkostoituminen

Passiivinen verkostoituminen

6             LAAJENNA AMMATILLISTA OSAAMISTASI

Toimialaosaaminen ja asiakastuntemus

Markkinointiosaaminen

Myyntitaidot

Talousosaaminen

Johtamistaidot

Tietotekniikkataidot

Yleishyödylliset taidot

7             HYÖDYNNÄ YLEISIÄ LAINALAISUUKSIA

Uusi kultainen käsky

Ajattelun suuntaamisen laki

Vetovoiman laki

Syyn ja seurauksen laki

Energian suuntaamisen laki

Massan laki

Ensimmäisen askeleen laki

Varomattomuuden laki

Katoamattomuuden laki

Ilmeisyyden laki

Miesten pelisäännöt

Naisten pelisäännöt

OSA 6 – TOIMI NÄKYVÄSTI

1             RAKENNA MENESTYJÄN IMAGO

Suunnittele tavoitteitasi edistävä imago

Erotu massasta

Näytä edustavalta

Muita imagonrakennuskeinoja

2             MARKKINOI ITSEÄSI

Kuulu ja näy

Ole vapaaehtoinen

Vaikuta

Kerro sankaritarinoita

Hanki ystäviä, vältä vihollisia

Esittäydy vakuuttavasti

OSA 7 – VAIKUTA MUIHIN IHMISIIN

1             HALLITSE VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Tulkitse sanatonta viestintää

Kunnioita reviirejä

Kättele itsevarmasti

Hallitse sujuva smalltalk

Huomioi keskustelukumppanisi tarpeet

Huomioi erilaiset ihmistyypit

2             ESIINNY VAKUUTTAVASTI

Valmistele hyvä esitys

Pidä vakuuttava esitys

Voita esiintymisjännitys

Sovella oppeja kaikissa esiintymistilanteissa

3             NEUVOTTELE TAITAVASTI

Määrittele tavoitteesi

Valmistaudu neuvotteluun

Valitse neuvottelustrategia

Varmista hyvä neuvotteluilmapiiri

Neuvottele hyvä sopimus

Opi kokemuksistasi

OSA 8 – NAUTI ELÄMÄSTÄ

1             LÖYDÄ TASAPAINO

2             ELÄ TÄTÄ PÄIVÄÄ

JÄLKISANAT

LÄHTEET

Mitä menestys tarkoittaa?

Moni mittaa menestystä rahalla. Toiset alaisten määrällä tai asemalla. Joku arvostaa onnellista perhe-elämää, toinen mahdollisuutta toteuttaa itseään. Menestymiselle ei löydy absoluuttista mittaa tai yksiselitteistä määritelmää, sillä eri ihmiset määrittävät menestyksen eri tavoin – kukin oman arvomaailmansa ja elämäntilanteensa mukaisesti.

Tässä kirjassa menestys tarkoittaa omien unelmien toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Se tarkoittaa onnistumista sellaisissa asioissa, jotka itsestä tuntuvat arvokkailta ja tärkeiltä.

Images

 

Jokaisella meistä on unelmia. Jokainen haluaa unelmiensa myös toteutuvan. Jokainen haluaa saavuttaa tavoitteensa ja menestyä. Mutta miksei jokaisesta tule menestyjää?

Menestyminen on tekniikkalaji. Kuka tahansa, joka hallitsee oikean tekniikan ja käyttää sitä, menestyy. Menestymisen tekniikkaa ei kuitenkaan käsitellä kirjallisuudessa kovin kattavasti. Tieto ei myöskään kulje esimieheltä alaiselle tai työkaverilta toiselle. Aina se ei kulje edes isältä pojalle. Tie menestykseen löytyy yleensä yrittämällä ja erehtymällä, mikä on työlästä ja aikaa vievää. Siksi niin harvat menestyvät.

Juuri tämän takia syntyi Menestyjän käsikirja. Menestyjän käsikirja kertoo kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää menestymisestä. Kirjaan on koottu konkreettiset ohjeet keinoista, joita tarvitset saavuttaaksesi tavoitteesi ja menestyäksesi työelämässä ja elämässä.

Menestyjän käsikirjassa ei esitellä teorioita, sillä niitä on vaikea soveltaa käytäntöön. Niiden sijaan kirja antaa ohjeita arkipäivän tilanteisiin, joita jokainen meistä kohtaa päivittäin. Kirjan ohjeet ovat käytännössä hyväksi todettuja toimintatapoja ja oivalluksia, joita sinäkin voit soveltaa omassa elämässäsi. Ohjeet ovat helppoja ja yleiskäyttöisiä. Ne toimivat riippumatta siitä, millaisessa työpaikassa, millä organisaatiotasolla tai millaisessa tehtävässä toimit tällä hetkellä.

Vaikka Menestyjän käsikirjassa puhutaan paljon työelämässä menestymisestä, samat ohjeet toimivat muillakin elämänalueilla. Voit soveltaa niitä perhe-elämääsi, harrastuksiisi tai talonrakennusprojektiisi. Samoilla ohjeilla menestyt millä tahansa elämänalueella.

Pelkkä kirjan lukeminen ei kuitenkaan vie sinua askeltakaan lähemmäs tavoitteitasi. Menestyäksesi sinun on tartuttava itseäsi niskasta kiinni ja alettava toteuttaa kirjan ohjeita käytännössä. Ei riitä, että tiedät, mitä sinun pitäisi tehdä. Sinun on myös tehtävä se. Sinun on tehtävä erilaisia valintoja kuin ennen, otettava käyttöön uudenlaisia toimintatapoja ja opittava uusia taitoja. Sinun on omaksuttava uusia asenteita ja löydettävä uusia näkökulmia. Sinun on otettava askelia oikeaan suuntaan ja otettava niitä joka päivä.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse muuttaa koko elämääsi voidaksesi menestyä. Riittää, että teet pieniä muutoksia. Riittää, että otat käyttöösi osan kirjan ohjeista. Valitse ne, jotka sopivat omaan elämäntilanteeseesi. Sovella niitä, jotka sopivat oman työpaikkasi yrityskulttuuriin ja omaan rooliisi tuon yrityksen palveluksessa. Poimi ohjeet, jotka edistävät omia tavoitteitasi kaikkein parhaiten.

Muista, että sinun ei tarvitse tehdä kaikkea oikein voidaksesi menestyä. Riittää, että teet oikeita valintoja ja oikeita tekoja riittävän usein. Useammin kuin vääriä. Menestyjäkin saa siis epäonnistua. Menestyjä voi muuttaa tavoitteitaan ja ottaa harha-askelia. Menestyjä voi turhautua ja ottaa välillä rennommin.

Menestymisessä ei ole kyse täydellisyyden tavoittelusta. Menestyjän ei tarvitse lyhyellä aikavälillä edetä suorinta reittiä kohti tavoitteitaan. Saavutat tavoitteesi, kun pitkällä aikavälillä etenet oikeaan suuntaan ja jatkat matkaasi sitkeästi, kunnes saavutat määränpään.

“Menestyminen tarkoittaa omien unelmien toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.”

Tulet huomaamaan, että menestyminen ei ole mahdotonta. Se ei ole edes vaikeaa. Kun olet lukenut Menestyjän käsikirjan, tiedät, mitä sinun pitää tehdä. Tiedät, millaiset valinnat ja teot auttavat sinua menestymään, ja myös millaiset valinnat ja teot sabotoivat menestystäsi. Käytä näitä tietoja hyväksesi ja rakenna niiden avulla oma menestystarinasi.

Sinusta tulee menestyjä, jos olet valmis ryhtymään unelmista tekoihin. Älä enää odota oikeaa hetkeä. Älä odota onnenpotkua tai kohdallesi osuvaa sattumaa. Ota aloite omiin käsiisi ja ensimmäinen askeleesi kohti menestystä. Aloita matkasi jo tänään. Aloita heti!

Images

 

Ennen kuin voit lähteä matkalle kohti menestystä, sinun on tiedettävä matkasi määränpää. Sinun on tiedettävä, millaisia unelmia haluat toteuttaa.

Kun tunnet omat vahvuutesi ja voimavarasi, tiedät, millaiset unelmat ovat ulottuvillasi. Tiedät, millaisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ja millaisten unelmien toteutumiseen voit itse vaikuttaa.

Tämän jälkeen voit määritellä tavoitteesi. Voit päättää, mitä haluat elämässäsi saavuttaa.

Tunnista vahvuutesi

Menestymisen perusedellytys on hyvä itsetuntemus. Mitä paremmin tunnet vahvuutesi, kykysi ja voimavarasi, sitä paremmin pystyt hyödyntämään niitä saavuttaaksesi tavoitteesi. Voit käyttää juuri sellaisia taitoja, keinoja ja toimintamalleja, joissa tiedät olevasi hyvä – ja siten varmistaa, että onnistut tehtävissäsi.

Toisaalta, kun tunnet heikkoutesi, pystyt kehittämään itseäsi niillä alueilla, jotka kaipaavat vahvistusta. Tiedostat myös riskit ja ongelmat, joita saattaa tulla vastaan heikolla alueella toimiessasi.

Hallitset monenlaisia taitoja ja osaamisalueita, joita voit hyödyntää matkallasi menestykseen. Jotkut taidot saattavat olla hiljaista tietoa, jonka olemassaoloa et tule edes ajatelleeksi. Jotkut osaamisalueet saattavat tuntua niin itsestään selviltä, ettet tiedosta niiden olevan erityisosaamista – kuten ongelmanratkaisutaito tai kyky tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Myös persoonallisuutesi s...